Informatii juridice

Acord de Licenta a Imaginii

Următorul Acord se constituie ca un angajament legal între Dumneavoastră și proprietarii și administratorii site-ului stockfresh.com, numit în continuare "Site-ul", și compania Stockefresh.com Kft., numită în continuare "Stockfresh" sau "Noi") ce reglementează utilizarea de imagini fără filigram (n.t. fără însemnele „watermark”), numite în continuare „Imagini”, descărcate de pe Siteul nostru. Prin descărcarea unei Imagini de pe acest Site, sunteți de acord să respectați întru-totul termenii și condițiile prezentului Acord.

1. Acordarea drepturilor

Toate Imaginile de pe Site se află sub incidența drepturilor de autor și sunt în proprietatea Stockfresh sau a furnizorilot săi de imagini, numiți în continuare „Colaboratori”. Imaginile sunt protejate de legile dreptului de autor naționale, tratatele internaționale în vigoare și alte legi aplicabile și nu pot fi copiate sau reproduse în niciun fel. Drepturile Dumneavoastră de a folosi Imaginea descărcată fac obiectul acestui Acord. Prin prezenta, vă acordăm licență perpetuă, neexclusivă, netransferabilă și unipersonală, care permite unei persoane să descarce și să utilizeze imaginea în termenii și condițiile explicate în acest acord. În cazul în care aveți un abonament pentru mai multe locuri, numărul de utilizatori permiși depinde de planul ales.

Prin prezenta, ați luat la cunoștință și sunteți de acord că prin achiziționarea unei Imagini, dreptul de proprietate al Imaginii NU este transferat către Dumneavoastră. De asemenea sunteți de acord să nu comercializați, închiriați, oferiți spre folosire, sublicențiați sau orice alt tip de transfer al Imaginii sau a dreptului de folosință către nimeni altcineva. Puteți totuși transfera Imaginile către un terț doar în scopul de a produce sau fabrica materialele ce conțin Imaginea sau pentru a permite afișarea sau publicarea, cu condiția ca aceste părți terțe să respecte, de asemenea, normele stipulate în prezentului Acord. Beneficiarul final al materialelor sau machetelor realizate veți fi Dumneavoastră, angajatorul sau clientul Dumneavoastră.

2. Licenţă standard — utilizări permise

Cu o licență stardard VEȚI PUTEA FOLOSI Imaginea în forma ei originală sau ca parte din materiale derivate în următoarele moduri:

 • Pe site-uri, bloguri, bannere publicitare, buletine informative prin e-mail („newsletter”) sau alte forme de e-mail marketing (la o rezoluție maximă de 1920 x 1080 pixeli (HD) dacă Imaginea nu a suferit modificări substanțiale).
 • Ca parte din machetele editoriale sau publicitare din reviste, ziare, cărți electronice și tipărite sau orice alte publicații similare (incluzând aici și folosirea pe coperți).
 • În materiale de marketing, cum ar fi broșuri, cataloage, pliante, fluturași, postere, panouri publicitare, etc.
 • Pe ambalaje de produse și coperți pentru CD-uri, DVD-uri, discuri Blu-ray și alte suporturi media.
 • În prezentări multimedia, dispozitive digitale de afișaj și aplicații software.
 • În filme sau animații create pentru cinematografe, televiziune sau internet.
 • Împreună cu identitatea Dumneavoastră de corporație pe cărți de vizită, coli cu antet, papetărie personalizată sau orice alt produs promoțional ce nu se comercializează.
 • Pentru a decora locuința Dumneavoastră, biroul sau locul unde vă desfășurați activitatea.
 • Pentru a crea reproduceri sau postere imprimate sau tipărite (doar pentru uz personal și necomercial).
 • Ca imagini de fundal pentru computerul sau dispozitivul Dumneavoastră mobil doar pentru uz personal și necomercial).

3. Licenţă standard — Utilizări interzise

Cu o licență stardard NU VEȚI PUTEA FOLOSI Imaginea în următoarele moduri, cu excepția cazului în care ați achiziționat o Licență Extinsă pentru Imagine, context care vă permite în mod expres această utilizare specială:

 • În elementele digitale pe care intenționați să le vindeți sau să le distribuiți, cum ar fi site-uri sau documente de tip șablon, imagini de fundal de tip wallpaper, screensaver și felicitări electronice, indiferent de dimensiunea lor.
 • În aplicațiile software sau în produse similare unde Imaginea nu are rol de decorare sau navigare, ci reprezintă elementul principal al produsului - produsul derivă din Imaginea în sine.
 • Pe obiectele produse în masă sau „imprimate la cerere” cum ar fi tricouri, vederi, felicitări, mouse pad-uri, căni de cafea, calendare, postere, cazuri în care valoare produsului este dată de Imaginea în sine.
 • Pentru crearea de reproduceri tipărite sau imprimate pe care doriți să le comercializați (aveți voie să faceți aceste lucruri doar pentru uz personal, decorativ și necomercial).
 • În scopuri pornografice, ilegale sau orice alt scop de orice natură imorală, pentru promovarea mesajelor de ură sau de discriminare sau pentru a defăima sau victimiza alte persoane, nații, societăți, culturi.
 • Pentru cluburi de distracție dedicate adulților, site-uri matrimoniale pentru adulți, servicii de escortă sau orice alte servicii similare.
 • În anunțurile și machetele publicitare în care beneficiarii sunt reprezentanți ai industriei tutunului sau farmaceutice, precum și în machetele politice.
 • Într-un mod ce ar face oamenii să presupună faptul că una sau mai multe persoane reprezentate în Imagine promovează un anume produs sau serviciu.
 • Într-un mod ce ar putea afecta reputația Stocfresh sau a oricărei/ oricăror persoane reprezentate în Imagine, inclusiv contextele în care sunt ilustrate aspecte sociale sensibile cum ar fi sănătate, crimă, preferințe sexuale, abuzul de droguri sau probleme similare.
 • Ca parte a unui nume comercial, marcă înregistrată sau identitate vizuală.
 • În format digital pe un site, la o rezoluţie mai mare de 1920 x 1080 pixeli (HD).
 • În orice proiect de tipar sau de imprimare, în cazul în care numărul de copii ar putea depăşi 250.000 de bucăți.
 • NU ARHIVAȚI IMAGINILE OBȚINUTE ÎN URMA UNUI ABONAMENT CU SCOPUL FOLOSIRII ULTERIOARE! Imaginile trebuie folosite în termen de 3 luni de la expirarea abonamentului în cadrul căruia au fost descărcate.
 • VÂNZARE SAU REDISTRIBUIREA DE IMAGINI (INDIVIDUAL SAU ÎN CALUP) ESTE STRICT INTERZISĂ! VĂ RUGĂM NU DISTRIBUIȚI IMAGINILE ALTOR PERSOANE SAU ENTITĂȚI!

4. Licențele Extinse

Prin obținerea uneia sau mai multor Licențe Extinse pentru o imaginie, VĂ MAI SUNT PERMISE următoarele (toate restricțiile de la Secțiunea 3 sunt valabile și în acest caz):

 • E1: Licență multi-personală (Nelimitată)
  Cu acest tip de licență veți putea distribui Imaginea cu oricât de multe persoane din cadrul companiei sau organizației Dvs. doriti
 • E2: Obiecte fizice pentru revânzare (Limitată)
  Prin obţinerea acestei licenţe puteţi folosi Imaginea pe produse cu scopul comercializării lor cum ar fi tricouri, cărţi poştale, felicitări, mouse pad-uri, căni de cafea, calendare sau obiecte similare, chiar dacă acestea conţin Imaginea într-un mod dominant. Puteţi imprima până la 10.000 de produse din fiecare categorie. Dacă tirajul Dumneavoastră cumulat depăşeşte această cantitate, trebuie să cumpăraţi din nou această licenţă. Toate celelalte restricţii de la secţiunea Utilizări Interzise din cadrul termenilor de Licenţă Standard rămân valabile în continuare.
 • E3: Obiecte digitale pentru comercializare (Nelimitată)
  Prin obţinerea acestei licenţe puteţi folosi Imaginea in site-uri de tip şablon (template), modele de documente, imagini de fundal, screensavere, e-carduri sau produse similare, fără a avea limitări în ceea ce priveşte numărul de copii. Toate celelalte restricţii de la secţiunea Utilizări Interzise din cadrul termenilor de Licenţă Standard rămân valabile în continuare.
 • E4: Licență extinsă pentru tipar (Nelimitată)
  Licenţa standard limitează numărul de exemplare tipărite la 250.000. Prin obţinerea acestei licenţe puteţi folosi Imaginea într-un număr nelimitat de exemplare tipărite. Toate celelalte restricţii de la secţiunea Utilizări Interzise din cadrul termenilor de Licenţă Standard rămân valabile în continuare, de exemplu, această licenţă nu vă permite să utilizaţi Imaginea pentru a crea reproduceri tipărite sau obiecte fizice pentru revânzare.

5. Informaţii suplimentare cu privire la drepturi

În cazul în care se consideră necesar, Stockfresh poate solicita Acordurile de publicare a pozelor sau certificatele de proprietate pentru fiecare Imagine, cu toate acestea ele nu reprezintă sau nu fac niciun fel de garanții cu privire la legalitatea sau validitatea vreunei Imagini. De asemenea, anumite imagini pot fi obiectul unor drepturi de autor suplimentare, drepturi de proprietate, pot reprezenta mărci comerciale etc. şi, prin urmare, pot necesita acordul unei părţi terţe sau a unei alte licenţe pentru aceste drepturi. Stockfresh nu reprezintă și nu face niciun fel de garanții legate de cele mai sus menționate, precum și faptul că nu le asigură implicit. Este responsabilitatea Dumneavoastră să vă asiguraţi că aveţi toate drepturile necesare, aprobările şi licenţele de utilizare a Imaginii.

6. Mențiunile de merit

Când imaginea este folosită într-un context editorial sau în orice alt vehicul media în care menționarea sursei reprezintă o normă, Stockfresh solicită menționarea meritului asupra Imaginii folosite în următoarea formă: ©Fotograf / Stockfresh. Puteți de asemenea, dacă mediul permite, insera și link-ul către Imagine sau Site.

7. Rezilierea

Prezentul acord este reziliat automat, fără preaviz, dacă nu veți respecta vreuna dintre dispoziţiile sale. Dacă Dumneavoastră sunteți partea ce doriţi rezilierea Acordului, veți distruge Imaginea împreună cu toate copiile sale. Rezilierea prezentului Acord nu afectează în niciun fel obligaţiile de plată existente.

8. Compensații

Prin prezenta sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să garantați compania Stockfresh și reprezentanții, angajații, acționarii, directorii sau furnizorii săi împotriva oricărei răspunderi, revendicări, daune, costuri și cheltuieli, inclusiv taxe și cheltuieli legale rezonabile, izvorâte sau în legătură cu prezentul Acord, cu utilizarea acestui Site și utilizarea sau incapacitatea de folosire a oricărei Imagini, cu incapacitatea Dumneavoastră de a respecta fără nicio restricție cu privire la utilizarea oricărei Imagini sau în legătură cu orice solicitare venită din partea terților cu privire la utilizarea vreunei Imagini.

9. Garanții și răspunderi

SITE-UL ȘI IMAGINILE SUNT OFERITE "CA ATARE". NU OFERIM NICIUNFEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU NICIO IMAGINE, CU SITE-UL, LEGATE DE ACURATEȚEA ORICĂROR INFORMAȚII SAU DE ORICE TIP DE DREPTURI SAU LICENȚE ÎN BAZA ACESTUI ACORD INCLUSIV, DAR FĂRĂ A LIMITA, NU OFERIM NICIUNFEL DE GARANȚII DE COMERCIALIZARE ORI SATISFACERE A VREUNEI NEVOI SPECIFICE. STOCKFRESH NU ASIGURĂ SAU GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ SITE-UL SAU IMAGINILE VOR CORESPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ UTILIZAREA LOR VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI.

STOCKFRESH NU VA FI TRAS LA RĂSPUNDERE NICI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NICI DE CĂTRE ALTĂ PERSOANĂ SAU ENTITATE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE GENERALE, PUNITIVE, SPECIALE, INDIRECTE, CONSECVENTE SAU INCIDENTALE, SAU PROFITURI PIERDUTE SAU ORICE ALT TIP DE DAUNE, COSTURI SAU PIERDERI REZULTATE DIN FOLOSIREA SITE-ULUI SAU IMAGINILOR.